Elevrådet

Alle klasser fra 4.årg og opefter har en repræsentant i elevrådet.

Vi holder jævnligt møder og drøfter ønsker og problemstillinger. På møderne deltager altid en lærer.