ScienceTalenter Genius

Tre elever fra Vemmelev Skole udvalgt til talentforløb

ScienceTalent Genius er et 2-årigt forløb for højtbegavede elever. Hvert år er der 3 camps på Mærsk Mc-Kinney Møller Videnscenter i Sorø, hvor deltagerne bliver fagligt udfordret på især naturfag, men også humanistiske fag og sprogfag vil blive inddraget.

Projektet skal give børnene faglige udfordringer, sociale kompetencer og mulighed for at danne netværk.