Valg til skolebestyrelsen

information

Kære forældre

Så er der mulighed for at komme med i skolebestyrelsen!

På Vemmelev skole er der forskudt valg til skolebestyrelsen. Her kan op til halvdelen af de valgte fungere i en periode på to år, hvorefter der så er valg igen, så man kommer ind i en turnus med udskiftning af medlemmer ”på skift”, så man ikke risikerer at skulle skifte alle medlemmer på en gang ved samme valg. Der vil således hele tiden være minimum 3 medlemmer af bestyrelsen, der kan bære viden med over i den næste valgperiode.

På Vemmelev Skole skal vi i år vælge tre nye medlemmer til bestyrelsen.

Der kræves ingen forudgående forudsætninger for at være medlem i skolebestyrelsen. Man vil komme tæt på skolens hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og skolens principper.

Man er opstillings- og stemmeberettiget, hvis man har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen pr. 1. august 2020, herunder også børn til kommende børnehaveklasse.

Valgperioden for forældrerepræsentanter er stadig 4 år – selvom vi så skifter ud forskudt hvert andet år.

Tidsplan

Valglister over opstillings- og stemmeberettigede forældre vil være tilgængelige på skolens kontor i perioden d. 10. marts til d. 20. maj 2020. Her kan man sikre sig, at man står på valglisten. Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men der kan være forhold der gør, at man ikke står på listen, selv om man er berettiget til det. Hvis dette er tilfældet, eller man er i tvivl om, hvorvidt man er berettiget til at stå på listen, skal man henvende sig til skolens leder senest d. 20. maj 2020.

Jeg håber, at nogle af jer har interesse og lyst til at være med i Skolebestyrelsens arbejde. Man er velkommen til at henvende sig til et af de nuværende medlemmer og høre mere. I kan kontakte skolens kontor eller finde dem på skolens hjemmeside. Vi holder ca. 8 møder om året på hverdage fra kl 17-19.

Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske inden den 28. maj som også er fristen for at indlevere evt. præsentationsmateriale (max. 1 A4-side). Du skal henvende dig til skolens ledelse - enten via mail, besked i Aula, på skolens telefon 58 38 33 31 eller personligt på kontoret.

Via Aula og skolens hjemmeside kan du holde dig orienteret om skolebestyrelsesvalget.

Med venlig hilsen 

Kim Klingenberg, skolebestyrelsesformand

Emil Krapper, skoleleder