Valg til skolebestyrelsen

Har du lyst til at være med i det spændende arbejde med at udvikle Vemmelev Skole? Så kan du nu melde dig som kandidat til skolebestyrelsen!

Vi har brug for engagerede forældre fra både almendelen og fra specialklasserækken.

Det er et interessant og vedkommende arbejde, som absolut ikke er en tidsrøver. Udover at det giver mening at engagere sig i sit barns skolegang, så lærer man også nye mennesker at kende. Vi mødes 8 gange om året, og det er faktisk ret hyggeligt.

Der kræves ingen forudgående forudsætninger for at være medlem af skolebestyrelsen. Man vil komme tæt på skolens hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og skolens principper.

Man er opstillings- og stemmeberettiget, hvis man har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen pr. 1. august 2022, herunder også børn til kommende børnehaveklasse.

På Vemmelev Skole afholder vi forskudte valg hvert andet år, og i år skal der vælges 4 repræsentanter.

Valgperioden for forældrerepræsentanter er 4 år.

Tidsplan

Valglister over opstillings- og stemmeberettigede forældre vil være tilgængelige på skolens kontor i perioden d. 2. marts til d. 1. april 2022. Her kan man sikre sig, at man står på valglisten. Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men der kan være forhold der gør, at man ikke står på listen, selv om man er berettiget til det. Hvis dette er tilfældet, eller man er i tvivl om, hvorvidt man er berettiget til at stå på listen, skal man henvende sig til skolens leder senest d. 31. marts 2022.

Vi håber, at nogle af jer har interesse og lyst til at være med i Skolebestyrelsens arbejde. Man er velkommen til at henvende sig til et af de nuværende medlemmer og høre mere. I kan kontakte skolens kontor eller finde dem på Aula. Skriv ”skolebestyrelse” som modtager i besked.

Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske inden den 1. maj som også er fristen for at indlevere evt. præsentationsmateriale (max 1 A4-side). Du skal henvende dig til skolens ledelse- enten via mail, besked i Aula, på skolens telefon 58 38 33 31 eller personligt på kontoret.

 

Med venlig hilsen

Tine Mejling Samsø , skolebestyrelsesformand

Emil Krapper, skoleleder