Om skolen

Velkommen til Vemmelev Skole

Vemmelev Skole er en certificeret idrætsskole hvor almen dannelse, god karakter, faglig præstation, trivsel og læring vægtes højt.

Vision

Vi har en ambitiøs vision om, at alle elever skal være en del af et inkluderende læringsmiljø, hvor medarbejdere i samarbejde med elever og forældre arbejder med:

 • Faglig inklusion og udvikling
 • Social inklusion og udvikling
 • Anerkendende og respektfuldt sprog
 • Medindflydelse
 • At alle bidrager til fællesskabet

Dannelse

Vi arbejder bevidst og målrettet med elevernes dannelse. Dette gøres dels ved fx at arrangere temauger hvor eleverne udfordres til at samarbejde, tage ansvar og bidrage til fællesskabet samt ved at have fokus elevernes medindflydelse, rettigheder og pligter i skolens hverdag.

Trivsel

På Vemmelev Skole vægter vi trivslen højt. Vi vil have at alle elever skal føles sig betydningsfulde og have en aktiv rolle både i det faglige og i det sociale fællesskab.

Idræt og bevægelse

Der er forskningsmæssig evidens for, at den motoriske formåen og idræt og bevægelse generelt, har en indflydelse på elevers sundhed, læringsparathed og trivsel. Idræt og bevægelse er derfor en vigtig prioritet på Vemmelev Skole. Det kommer til udtryk i følgende tiltag:

 • Prioritering af deltagelse i kommunale idrætsstævner
 • Tilbud om ”Gå-bus”. Et tiltag hvor ældre elever, gående, følger yngre elever til skole
 • Bevægelsesaktiviteter til understøttelse af faglig læring
 • Legepatruljer, som instruerer i fælleslege i frikvartererne
 • Tæt samarbejde med foreningslivet i Slagelse Kommune


Samarbejde med forældre

Et vigtigt fundament for elevernes læring og trivsel er skolens samarbejde og kommunikation med forældrene. Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige trivsel så eleverne kan blive så dygtige de kan. Vi arbejder derfor efter følgende mål:

 • Kommunikationen mellem skole og hjem skal opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld
 • Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem, der skal kontaktes i forskellige situationer
 • Det er let for forældre at holde sig opdateret omkring deres barns skolegang
 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for eleven skolegang

 

Emil Krapper

Skoleleder