Idrætsskole

Certificeret idrætsskole

På Vemmelev Skole prioriterer vi idræt for at fremme omtanke, trivsel og læring

Vi tror på at idræt og bevægelse både øger den generelle læring og trivsel og at idrættens kvaliteter kan bidrage til elevernes almene sundhed og give dem en kropslig dannelse som vil gavne dem hele livet.

 

På Vemmelev Skole har vi været igennem et uddannelsesforløb så vi pr. 1. august 2021 kan kaldes os en idrætscertificeret skole. Uddannelsesforløbet er udviklet og afviklet af UC VIA, DIF og TEAM Danmark

  Idraet1Formål

Eleverne skal i idrætslektionerne udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer.

Arbejdet med de idrætslige kompetencer skal være med til at understøtte udviklingen af almen handlekompetence blandt eleverne

 

 

Idraet2

 

Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse.

Prioriteringen af idræt skal give eleverne erfaring med, og indsigt i, idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idræts­kultur.

I idrætslektionerne skal eleverne udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Hvordan?

Alle skal inkluderes og have reelle deltagelsesmuligheder i idrætslektionerne

Undervisningen skal understøtte udviklingen af kompetencer hvilket gøre ved at have fokus på:

Kropslig kompetence

 • Fokus på udvikling af alsidige motoriske færdigheder
 • Have fokus på alsidige kropserfaringer
 • Fokus på udvikling af eget kropsbillede
 • Fokus på kropslig imitation
 • Fokus på kropslig kommunikation

Idrætslig kompetence

 • Fokus på læring af forskellige idrætslige handleformer: at prøve, lege øve, konkurrere, træne
 • Fokus på at eleverne får kendskab til forskellige idrætsgrene: teknik, taktik, regler og værdinormer
 • Fokus på at eleverne udvikler selv at kunne tage styring og udvikle idrætsaktiviteter

  Personlig kompetence

 • Fokus på at eleverne oplever en positiv selvopfattelse
 • Fokus på at give eleverne mulighed for selvbestemmelse og selv at tage initiativ
 • Fokus på at give eleverne mulighed for at vise følelser
 • Fokus på at give eleverne mulighed for at udvise empati
 • Fokus på at give eleverne mulighed for at reflektere og reagere
 • Fokus på at eleverne opleves som accepteret
 • Fokus på problemløsning
 • Fokus på udvikling af frustrationstolerance
 • Fokus på at lade eleverne tænke selvstændigt og kritisk

Social kompetence

 • Fokus på at eleverne forstår, accepterer og kritisk vurderer regler/normer
 • Fokus på at eleverne kan løse konflikter
 • Fokus på at eleverne kan tage ansvar
 • Fokus på at eleverne kan forhandle
 • Fokus på at eleverne kan kommunikere ordentligt og tydeligt
 • Fokus på samvær og samarbejde
 • Fokus på at eleverne føler sig solidariske med andre

Hvad?

Alle elever har 5 eller 6 lektioners idræt. I disse lektioner varetages undervisningen af vores dygtige idrætslærere, der har fokus på motorisk udvikling, aldersrelateret træningskoncept, sundhed, høj puls, pædagogisk idræt og bruges af idræt til at udvikle personlige og sociale kompetencer

 

Vi er stolte over at være en idrætsskole