Erstatningsansvar

Elevernes erstatningsansvar

Elever, der ødelægger ting på skolen f.eks. slår en rude itu, er erstatningsansvarlige – med mindre det drejer sig om et hændeligt uheld – og regningen vil blive sendt til forældrene. Ofte vil hjemmets ansvars- og familieforsikring dække udgiften.

I tilfælde af skade/uheld på skolen vil eleverne om nødvendigt blive sendt til undersøgelse på skadestuen. Skolen sørger for transporten og forældrene vil så vidt muligt straks blive underrettet. Derfor er det vigtigt, at skolen har et arbejdstelefonnummer eller telefonnummer til en kontaktperson. Ved nummerændringer er det vigtigt at skolens kontor får besked hurtigst muligt.

Siden er sidst opdateret 14. august 2014