Idrætsundervisning

Skolens idrætsundervisning er obligatorisk for alle skolens elever. Til idrætstimerne skal eleverne medbringe gymnastiktøj, fodtøj og håndklæde.

Fritagelse for idræt/badning kan kun ske skriftligt. Elever, der fritages for idræt, skal normalt blive i timen og overvære undervisningen. Fritagelsen ud over 2 uger kræver lægeattest.

I perioderne fra påskeferien til sommerferien og fra sommerferien til efterårsferien vil idrætsundervisningen normalt foregå udendørs. Eleverne må derfor have udendørs tøj med. I indesæsonen skal eleverne anvende fodtøj, der kun bruges indendørs.

Siden er sidst opdateret 28. november 2014