Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Alle forældre med børn i aldersgruppen 0 – 18 år kan henvende sig til PPR. Henvendelsen kan ske , når der er problemer vedr. skolen, eller når forældrene i det hele taget er usikre ved barnets udvikling. Skolen kan ligeledes henvende sig.

PPR vil med sin sagkundskab bistå forældrene og skolen med at hjælpe barnet ud af vanskelighederne. I enkelte tilfælde vil PPR henvise til andre instanser efter aftale med forældrene.

Tilknyttet Vemmelev Skole:

  • Manja Nielsen

Familien kan komme direkte i forbindelse med PPR gennem skolen eller ved at henvende sig direkte til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langes Gård 10.

Siden er sidst opdateret 13. september 2016