Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken tilbyder en række forskellige konsultationer alt efter elevens klassetrin

Træffetider for sundhedsplejersken på Vemmelev Skole:

 A-klasser 0-9. kl. samt specialklasser:
Sundhedsplejerske Majbritt Beyer
Mandag kl. 8-14

B-klasser 0-9. kl.:
Sundhedsplejerske Terese Wolder
Torsdag kl. 8-14

              

Skolesundhedstjenesten hører under Center for Børn og Unge og er en del af Slagelse Kommunes sundhedsforebyggende arbejde med børn og unge.

I samarbejde med forældre og klasselæreren tilbyder sundhedsplejersken på skolen følgende:

0.klasse/indskoling:Sundhedssamtaler og undersøgelser af synet, hørelsen, motorik, farvesans samt måling af vægt og højde. (Med forældredeltagelse)

1. klasse: Sundhedssamtaler i små grupper (måling af vægt og højde. Syns- og høreprøve efter behov).

3. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen.

5. klasse: Undervisning i pubertet og individuel sundhedssamtale samt måling af vægt og højde.

6. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen samt synsprøve.

8. klasse: Seksualundervisning.  

9.klasse/udskoling: Sundhedssamtale og undersøgelse af hørelsen samt måling af vægt og højde. Synsprøve efter behov.

Forældre og lærere er velkomne til at kontakte os ved behov.

                                                             

Venlig Hilsen

Majbritt Beyer, Terese Wolder

Sundhedsplejersker

Siden er sidst opdateret 8. september 2021