Talepædagog

Alle forældre med børn i aldersgruppen 0 – 18 år kan henvende sig til tale/hørelæreren . Henvendelsen kan ske , når der er problemer vedr. skolen, eller når forældrene i det hele taget er usikre ved barnets udvikling. Skolen kan ligeledes henvende sig.

Tale/hørelæreren vil med sin sagkundskab bistå forældrene og skolen med at hjælpe barnet ud af vanskelighederne. I enkelte tilfælde vil tale/hørelæreren henvise til andre instanser efter aftale med forældrene.

Tilknyttet Vemmelev Skole:

  • Tale/hørelærer Sara Schumann

Familien kan komme i forbindelse med Tale/hørelæreren gennem skolens kontor. 

Siden er sidst opdateret 28. september 2022