Ungdommens Uddannelsesvejledning

Skolens uddannelsesvejledning

Vejledningen af skolens elever med henblik på overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse varetages af uddannelsesvejleder Tanja Risom Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Slagelse.

Vejledningen omfatter

  • Elevens uddannelsesplanlægning i folkeskolen.
  • Orientering og samarbejde i forbindelse med parathedsvurdering i 8. kl.
  • Forskellige vejledningsaktiviteter – heriblandt uddannelse og jobkendskab).

I Slagelse Kommune gennemføres følgende vejledningsaktiviteter:

  • Kollektiv/gruppevejledning i forløbet fra 7.-9. Klasse.
  • Introduktionskurser på ungdomsuddannelser i 8. klasse.
  • Erhvervspraktik i 9. klasse.
  • Eventuel brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse.
  • Individuel vejledning af ikke uddannelsesparate elever i 8.-9. kl.

Uddannelsesparat til ungdomsuddannelse

Alle elever, som søger ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse skal i 8. Kl. have vurderet om de er uddannelsesparat i forhold til faglige-, sociale- og personlige kompetencer. Vurderingen foretages af skolen i samarbejde med vejlederen.

Pligt til uddannelse for 15-17 årige

15-17 årige unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan.

Derfor skal unge, som ikke følger deres uddannelsesplan og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, have uddannelsesplanen ændret i samarbejde med forældrene og deres uddannelsesvejleder


UU Slagelse
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Willemoesvej 2B
4200 Slagelse

 

Siden er sidst opdateret 13. juli 2020