Færdselslære

Skolens elever modtager undervisning i færdsel af klasselæreren.

  • 0. kl. og 1. kl. undervises mest i gå-regler, og der afsluttes med en gåprøve i slutningen af børnehaveklassen.
  • I 2. og 3. kl. er det især cykelregler, der bruges tid på.
  • I 3. kl. deltager eleverne i en cykelprøve, som skal vise at barnet behersker sin cykel. Prøven indeholder forskellige øvelser, som prøves på en optegnet bane ved skolen. Desuden køres en lille rundtur på stille veje omkring skolen.
  • I 6. kl. deltager eleverne i en cyklistprøve arrangeret af Rådet for større Færdselssikkerhed, hvor de gennemkører en rute, mens de undervejs bliver bedømt af skjulte kontrollanter.

På de øvrige klassetrin undervises i bl.a. forskellige vejtyper og køretøjer, om trafikken på forskellige årstider, ugedage og timer på døgnet.
 
Endelig kommer man også ind på, hvordan man hindrer en ulykke i at opstå – den 6. sans -. Nu og da arrangeres cykeleftersyn, hvor cyklens lov- og sikkerhedsmæssige udstyr kontrolleres, og er der mangler, får hjemmene skriftlig besked om disse.
Senere ses bl.a. på, hvad en trafikulykke koster samfundet, og hvordan sagen bliver behandlet i retten m.m.

Skolepatruljen arbejder hver dag kl. 7.45-8.00