Ordensregler

Ordensreglerne beskriver et regelsæt hvor hovedtrækkene er, at eleven skal vise hensyn over for andre

Der er inde- og udeordning med gang– og gårdvagter. Udenomsarealerne er opdelt i areal for 0.-4. klasse og areal for 5. - 9. klasse.
 
Eleven skal selv passe på egne og skolens ting. Kommer man til at beskadige noget, skal man fortælle det til en lærer eller på kontoret.
Eleven må kun forlade skolen i skoletiden, hvis eleven har tilladelse til det.

Rygning er ikke tilladt.

Siden er sidst opdateret 28. november 2014