Skolens værdigrundlag

Vores værdier på Vemmelev Skole

Omtanke

Vi behandler hinanden og vores skole/SFO ordentligt:

 • Med afsæt i fællesskabet tager vi hensyn til den enkelte.
 • Vores kommunikation er anerkendende.
 • Der er tæt kontakt mellem skole/SFO og hjem.
 • Vi udtrykker klare forventninger til hinanden.

Trivsel

 • Vi skaber trivsel og nærhed – med glade og velfungerende børn og voksne som succeskriterium.
 • Vi styrker børnenes sociale kompetencer.
 • Vores opmærksomhed og omsorg giver tryghed.
 • Vi har traditioner og sociale aktiviteter, der bidrager til identitet, inklusion og fællesskabsfølelse.

Læring

 • Vi har elevernes læring i fokus i et helhedsorienteret perspektiv.
 • Udvikling er en integreret del af vores hverdag.
 • Vi vil udsyn – vi ”vil” gerne verden.
 • Vi ønsker fortsat udvikling af kompetence i ledelse og personalegruppe.
 • Vi sætter team-samarbejde højt for at understøtte kvalitet og kompetenceudvikling.
 • Vi tilstræber tidssvarende faciliteter.

(Drøftet i SK/LM/SFO og elevråd august - december 2012.
Vedtaget i skolebestyrelsen december 2012)

Siden er sidst opdateret 26. april 2016