Tilsyn med elever i skoletiden

Fra 10 minutter før skoledagens start til skoledagens slutning er eleverne under tilsyn. Både i skolegården og indendørs udføres tilsynet af skolens lærere.

Det skal samtidig præciseres, at eleverne ikke må møde tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse. Ved skoledagens afslutning skal eleverne straks forlade skolen og begive sig hjem.

Skolen er åben fra kl. 7.35 – men kun for elever der benytter skolebussen med ankomst ca. kl. 7.35. Der vil være en tilsynslærer til stede på skolen fra dette tidspunkt.

Siden er sidst opdateret 28. november 2014