Princip for brug af mobiltelefoner

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner

Principper og retningslinjer for brug af mobiltelefoner på Vemmelev Skole

På baggrund af ønske fra elevrådet, ønsker vi på Vemmelev Skole at ensrette principper for brug af mobiltelefoner i skoletiden.

Principperne tager udgangspunkt i dialog med elevråd, skolebestyrelse, medarbejderkreds, samt MED-udvalg.

Formål

 • At sikre fælles regler, som gør det nemmere for elever og medarbejdere at agere i forhold til brug af mobiltelefoner.
 • At styrke et fagligt fællesskab, som ikke forstyrres af uhensigtsmæssigt brug af mobiltelefoner i undervisningen.
 • At elever i frikvarterer sikres tid til sociale relationer i stedet for at ”gemme” sig bag en skærm.
 • At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens forskelligheder
 • At alle elever har lyst til og mulighed for at deltage i fællesskabet
 • At elever er klar over deres rolle og ansvar for brug af mobiltelefoner
 • At forældre er klar over deres rolle og ansvar for børnenes brug af mobiltelefoner
 • At forældre, elever og medarbejdere kender til principper for brug af mobiltelefoner på skolen.

 

Retningslinjer:

Indskoling

 • Mobilen er i tasken hele dagen, medmindre den bruges i undervisningen. Hvis den bliver brugt uden tilladelse, bliver den inddraget af læren. 

 Mellemtrinnet 

 • Mobilerne indsamles om morgenen, og hvis læren giver tilladelse, må de gerne anvendes i undervisningen. Mobiltelefoner må ikke bruges i frikvartererne. 
 • Hvis mobiltelefonen bliver brugt uden tilladelse, bliver den inddraget af læreren.

 Udskoling 

(7. og 8. klasse)

 • Mobilerne indsamles om morgenen, og hvis læren giver tilladelse, må de gerne anvendes i undervisningen. Mobiltelefoner må ikke bruges i frikvartererne.
 • Hvis mobiltelefonen bliver brugt uden tilladelse, bliver den inddraget af læreren

 9. klasse

 • Eleverne må som udgangspunkt gerne have deres mobiler i skoletiden, men hvis de er et forstyrrende element eller forstyrrer læreren, har læren ret til at inddrage dem.

Procedure ved inddragelse

Elever kan hente deres telefon på kontoret efter endt skoledag. Der udleveres her en seddel til forældre til underskrift. Seddel medbringes til klasselærer dagen efter.

Skolens ansvar:

 • Skolen sikrer, at alle elever, forældre og medarbejdere er informerede om principper
 • Skolen sikrer sikker opbevaring af mobiltelefoner, når de er i skolens varetægt
 • Skolen inddrager og opbevarer mobiltelefoner på kontoret, hvis de bliver inddraget.
 • Skole går i dialog med forældre, hvis principper brydes.
 • Medarbejdere er rollemodeller også i forbindelse med brug af mobiltelefoner i skoletiden. Det kan forekomme, at undervisere har brug for at benytte mobiltelefoner i undervisningssituationer.

Elevers ansvar

 • At overholde ovenstående principper

Forældrenes ansvar:

 • Dialog i hjemmet om principper for brug af mobiltelefon på skolen.
 • Forsikringsansvar påhviler hjemmet. Elever medbringer fortsat mobiltelefoner på eget ansvar.
 • Hvis der skulle forekomme spørgsmål omkring principper, skal forældre rette henvendelse til skolebestyrelse eller ledelse.

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 21. januar 2022