SFO

Skolefritidsordning

En skolefritidsordning er et tilbud til de yngste skolebørn. (Børnehaveklasse til og med 3. klasse).
 
SFO’en har åben på alle skoledage fra kl. 6.00 – 8.00 og kl. 14 - 16.45
 
I skoleferier og på skolefridage har SFO åben mellem 6.15 – 16.45. Dog undtaget lukkedage (se ferieplan).
 
Børn med morgenordning må på skolefridage møde i SFO fra kl. 6.15.
Børn uden morgenordning må på skolefridage møde i SFO kl. 8.00-16.45.
Der er mulighed for morgenordning for 4.klasserne (206 kr)
 
På skolefridage vil vi bede om, at børnene er i SFO senest kl. 9.00 af hensyn til udflugter m.m.
 
Et heldagsmodul koster 1.357 kr. pr. måned.
Et eftermiddagsmodul koster 1.159 kr. Prisen er inkl. et lille frugtmåltid.
Tilmelding til ordningen foregår på Den Digitale Pladsanvisning.
 
Morgenordningen varetages på skoledage af pædagog Jette Sieling, børnehaveklasselederne Lone Lindegaard og Brian Alfastsen. På skolefridage varetages morgenordningen af personalet i SFO.
 
Personalet er fortrinsvis uddannede pædagoger og fritidsordningen står for:
 • en pædagogisk tilrettelagt hverdag
 • et godt og rart værested
 • et supplement til skole og fritid
 • rar voksenkontakt
 • god forældrekontakt.
 
Vi er i SFO aldersopdelt på 7 stuer:
 • Bifrost – 1A
 • Asgård – 1B
 • Skinfakse – 0B
 • Rimfakse – 0A
 • Yggdrasil - 2. klasse A + B
 • Gimle - 3. klasse E + F
Vi arbejder med primærvoksne og lægger stor vægt på et tæt forældresamarbejde, positiv opmærksomhed, anerkendelse og humør i hverdagen.