Beskrivelse

Vemmelev skolefritidsordning er en afdeling på Vemmelev Skole som står for:

 • En pædagogisk tilrettelagt hverdag
 • Et godt og rart værested
 • Et supplement til skole og fritid
 • Rar voksenkontakt
 • God forældrekontakt.

Vemmelev skolefritidsordning afholder en række traditionsdage og begivenheder som alle sammen har til formål at styrke det sociale sammenhold på tværs af børnene.

Her kan nævnes:

 • Indskolings diskofest
 • Bedsteforældredag
 • Multidag med idræts- og øvrige foreninger i Korsør/Vemmelev
 • Brætspilturnering
 • Julehyggedag
 • Forældremøde med børneteater 
 • Ude - bål dage 
 • Halloweendag

Organisering:

Vi er i SFO aldersopdelt på 2 afdelinger

 • Valhalla 0-1 klasse
 • Gimle 2-3 klasse

Til hver gruppe er der en god blanding af pædagoger og pædagogmedhjælpere, vi lægger stor vægt på et tæt forældresamarbejde, positiv opmærksomhed, anerkendelse og humør i hverdagen.

 

SFO’en har åben på alle skoledage fra kl. 6.00 – 8.00 og kl. 13.30 - 16.45

I skoleferier og på skolefridage har SFO åben mellem 6.15 – 16.45. Dog undtaget lukkedage (se ferieplan).

Børn med morgenordning må på skolefridage møde i SFO fra kl. 6.15.

Børn uden morgenordning må på skolefridage møde i SFO kl. 8.00-16.45.

Der er mulighed for morgenordning fra kl. 6.00 på skoledage og fra kl. 6.15 på skolefridage


Der tilbydes morgenordning for 0-4 klasse.

Der er mulighed for at få morgenmad fra kl. 6- 7.40.